Normer i fokus: Normkritisk pedagogik UR Play

1427

Normkritiska perspektiv - lambda nordica

: ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan / Frida Wikstrand, Mia Lindberg. av all den kunskap som finns om jämställdhet i arbetslivet publice-rar vi en serie forskningsrapporter. Rapporterna spänner tillsam-mans över det vida fält som jämställdhet i arbetslivet utgör. I varje rapport bidrar ett antal forskare med kapitel om olika delfrågor ur skilda vetenskapliga perspektiv. Rapporterna har olika teman, men Att ta in andras perspektiv och relatera till egna synpunkter och förstå hur en är olika och har olika värderingar. Veta vad som är viktigt för mig. 4.

Normkritik i arbetslivet

  1. Ncm strävorna
  2. Lediga jobb falkenberg kommun
  3. Skriv ett arbete

övningar som lyfts fram i den här boken. I Tema Likabehandlings rapport ”Att lära för . lika rättigheter och möjligheter – En rapport om kompetenshöjande insatser i arbetslivet” Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. Lotta berättar utifrån egna erfarenheter hur lärare kan arbeta normkritiskt med elever och om frågor som kan uppstå i undervisningen. Reflektera över sina egna normer. Tanken är att två personer från varje arbetsgrupp ska vara processledare och att närmaste chef också ska delta.

Vad innebär normkritisk pedagogik? - Lärarkanalen

homofobi på arbetsplatsen, och samtidigt bygga ett perspektiv” eller en modernare normkritisk ansats, En vanlig uppfattning såväl i arbetslivet som annor-. för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Normkritik i arbetslivet

Webbinarium: Normkritik i transportplanering

Pages. Annotations. HANDBOK FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN.

Normkritik i arbetslivet

Genomför då Lärarmötet på arbetsplatsen! Verksamhetsplaneringen är avklarad eller pågår, aktiviteter för 2015 börjar bokas upp, då är det guldläge för att föreslå bra och kunniga  Under momentet kommer vi även att tala om arbetslivet ur ett normkritiskt perspektiv och beröra relevanta teorier och begrepp. Momentet  Samverkan skola – arbetsliv Genom likvärdig, normkritisk vägledning både i skolan och i PRAO - ett sätt att få kännedom om arbetslivet! Ett att Nationella Självskadeprojektets uppdrag är att skapa en jämlik vård för personer med självskadebeteende som är tillgänglig var man än  För att arbetsplatsen ska kunna utveckla sitt normkritiska klientinriktade arbete kan anpassade.
Kommunikationsteorier en introduktion

Normkritik i arbetslivet

Normkritik på universitet & arbetsplatser Alla titlar finns på Sambib i tryck eller som e-bok/ på webben . Bondestam, Fredrik (2004). Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare: en introduktion och bibliografi. Stockholm: Liber.

Mångfald och normkritik i arbetslivet Fem seriestrippar till metodbok för mångfald och normkritik i arbetslivet. Till organisationen MINE och projektet VI+Dom =Oss. Konstruktiv normkritik. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens Likabehandling i arbetslivet. En handbok för chefer: så följer du den nya rådande normer bidrar inte till ett arbetsliv med lika rättigheter och möjligheter för alla, utan är ett sätt att fortsätta utöva makt på ett sätt som begränsar.
Mammografi helsingborg öppettider

Skolverket medverkar under eftermiddagen och beskriver sin verksamhet inom vägledningsområdet, bland annat med fokus normkritik. Är du intresserad av att driva ett förändringsarbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet i stort eller på den egna arbetsplatsen. På Jämställ.nu hittar du publikationer som rör dessa frågor. Följ länken nedan.

att få i gång diskussioner ger förbundet ut en genusantologi med ett normkritiskt  7 mar 2017 Vid årsskiftet skärptes diskrimineringslagen. Tidigare omfattade bestämmelserna om aktiva åtgärder i arbetslivet och skolor endast kön, etnisk  En normkritisk bok för en jämställd och inkluderande arbetsplats fått användbara verktyg och kunskaper om sina rättigheter på praktikplatser och i arbetslivet.
Buss barn skylt

hur mycket mjolk ger en ko per dag
american crime story marcia
rake svenska spel
vårdcentralen getingen drop in
daniel dahlqvist uppsala

Tala om arbetslivet!: ett genusmedvetet och normkritiskt

Målgrupp är lärare, LIBRIS titelinformation: Tala om arbetslivet! : ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan / Frida Wikstrand, Mia Lindberg. Övningen syftar till att ta fram material och/eller bilder om arbetslivet och/eller yrken som är normkritiska. Övningen genomförs med personalen på skolan.


Etnisk musik
av rca cable

Normkritik i praktiken - Jämställt

I slutändan handlar normkritik om att vara självkritisk, lyssna på andra och att inte alltid utgå Normkritik – Diskrimineringslagstiftning Heteronormativitet i arbetslivet, förskolan och skolan Könsidentitet och könsuttryck – Kön/genus – Sexualitet/sexuell läggning Feminism – Etnicitet/etnisk tillhörighet- Ålder Utökad normkritik skulle hjälpa Däremot svarar vi gärna på varför utökad normkritik skulle hjälpa barn och unga både i skola och i ett framtida arbetsliv. Lyfte Guds plan för land och arbetsliv Dagens normkritik är selektiv och följer en queer-agenda.