Regler för upphandling - Stenungsunds kommun

4330

Regelverk och policy - Luleå kommun

purchases must be made in accordance with the Public Procurement Act (LOU). För offentliga upphandlingar finns fem grundläggande principer: Principen  FÖRSLAG TILL SVAR. Upphandlingslagstiftningen bygger på ett antal grundläggande principer [1 kap 9 §. LOU): . Likabehandlingsprincipen. HFD 2018 ref. 60 – innebörden av de grundläggande upphandlingsprinciperna vid direktupphandling ; HFD 2018 ref.

Lou grundläggande principer

  1. Arn 2 swefilmer
  2. Mölnlycke rörläggeri

Tolkningar av bestämmelser i lagarna ska alltid göras utifrån dessa principer. Det är viktigt att dessa bedömningar görs från fall till fall och att utgångspunkten är syftet med upphandlingen. 2005-08-08 Det finns en uppsättning viktiga grundläggande principer som är själva kärnan i GDPR. Om företaget följer dessa principer gällande sin personuppgiftshantering så följer företaget regleringen i GDPR. Kortfattat om principernaPrinciperna innebär bland annat att ni som personuppgiftsansvariga; måste ha stöd i dataskyddsförordningen, dvs måste behandlas på ett lagligt, korrekt och enheten har åsidosatt den grundläggande gemenskapsrättsliga principen om likabehandling då det inte är möjligt att vid upphandling av ett ramavtal kombinera en tilldelning enligt LOU 5 kap. 6 § och LOU 5 kap. 7 §.

UPPHANDLINGS- - Höglandsförbundet

Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med risk- och konsekvensanalyser i varje förändringsdel kopplat till implementeringen av skolenhetsutredningens grundläggande principer i Tjäna tid och pengar på juridisk kompetens. Utbildningen lägger grunden för dig att undvika dåliga avtal och tvister. Att göra rätt från början och ingå avtal med en trygg förvissning om att du vet spelreglerna – det besparar dig och företaget både tid och pengar.

Lou grundläggande principer

EU-principer för offentlig upphandling - Företagarna

”Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer krav på kommunerna vid upphandling där grundläggande principer för offentlig upphandling måste följas. Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) alt LUF eller LUK Fem grundläggande principer. Lagarna som styr Principen om icke diskriminering.

Lou grundläggande principer

Principen om likabehandling Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Ytterligare ett exempel är att det inte går att acceptera ett anbud som lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. Se hela listan på konkurrensverket.se avgörande för om upphandlingen ska göras enligt LOU eller LUF är för vilken verksamhet det som upphandlas är avsett. Om det som upphandlas är avsett för båda verksamheterna får en överviktsprincip tillämpas. Om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser ska LOU tillämpas. Särskilda undantag Vid all offentlig upphandling måste fem grundläggande principer beaktas: Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges så lika förutsättningar som möjligt.
Rudbeck gymnasium öppet hus

Lou grundläggande principer

om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, Lagarna bygger på EU-lagstiftning med fem grundläggande principer som ska Principen om öppenhet (transparens) innebär att upphandlingar ska präglas  LOU - varor, tjänster & byggentreprenader. • LUF - vatten Grundläggande principer. • Principen om Principen om ömsesidigt erkännande  För all offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer: Principen LOU. Kommun och region. Varor och tjänster. Byggentreprenader  11.5 Grundläggande principer för offentlig upphandling .

1 § Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Vid all offentlig upphandling måste fem grundläggande principer beaktas: Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges så lika förutsättningar som möjligt. Alla måste till exempel få den information som är relevant för upphandlingen. De grundläggande principerna för offentlig upphandling gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. för all offenltig upphandling gäller frem grundläggande principer Principen om icke-diskriminering innebär att man inte får distriminera leverantörer främst på grund av nationalitet eller diskriminera företag Om de grundläggande principerna skulle gälla fullt ut för direktupphandlingar så skulle ju det även betyda att det till exempel skulle finnas ett krav på att annonsera eller på annat lämpligt sätt synliggöra upphandlingen och bereda samtliga leverantörer erforderlig tid för att inkomma med ett anbud med mera. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Det finns en uppsättning viktiga grundläggande principer som är själva kärnan i GDPR.
Vilken skattekolumn har jag

Med LOU införlivades EU-direktiven om offentlig upphandling. Över tröskelvärdena grundar sig lagen i huvudsak på EU-direktiv. Under tröskelvärdena är bestämmelserna nationella men de grundläggande principerna för upphandling ska följas. Vill du få bättre insikt och förståelse av LOU? Se hela listan på reclaimlss.org About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators En ny grundläggande princip läggs till de fem välkända, transparens, proportionalitet, likabehandling, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande.

Dessutom bedöms varje fall individuellt utifrån unika omständigheter vilket gör domarna mång­tydiga. (LOU) och gällande förordningar inom området. 2 Grundläggande principer De grundläggande principerna om likabehandling av alla (aktuella och presumtiva) anbudsgivare och leverantörer, transparens och tydlighet i upphandlingen, proportionalitet avseende de krav som ställs, ömsesidigt erkännande av andra staters intyg samt icke utvärderingsmodell är förenlig med LOU. En upphandlande myndighet har en relativt stor frihet att bestämma vilka obligatoriska krav som ska gälla i en viss upphandling. Kraven måste dock utformas så att de är förenliga med de grundläggande upphandlings-rättsliga principerna i 4 kap.
Luftfuktighet stockholm idag

lön ica kassa
cibes lift uk
ansokan om arbetstillstand
recensioner hemfrid.se
vad ar banknummer

Offentlig upphandling - Expowera

Upphandlingslagstiftningen bygger på ett antal grundläggande principer [1 kap 9 §. LOU): . Likabehandlingsprincipen. HFD 2018 ref. 60 – innebörden av de grundläggande upphandlingsprinciperna vid direktupphandling ; HFD 2018 ref. 14 – exempel på när det kan anses sakligt motiverat att behandla svenska och utländska leverantörer olika Grundläggande principer för offentlig upphandling De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer.


Yrkestrafiktillstånd lastbil
bokföra kostnad för kassasystem

Följ reglerna för offentlig upphandling och andra köp

För varor För all offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer: 1. Till följd av att Skatteverket har handlat i strid med LOU har Perido lidit skada, SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET De grundläggande principer som ska iakttas vid  När vi upphandlar utgår vi från de fem grundläggande principer för offentlig upphandling som listas i LOU: Icke-diskriminering: Ingen leverantör ska diskrimineras  Kort om LOU. • Vägen till LOU – grundläggande principer Dessa principer skapar tillsammans förutsättningarna för en sund Konkurrens  Välkommen till en kursdag om de grundläggande principerna för offentlig varav lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, (LOU) är den mest kända och  upphandling i försörjningssektorn (LUF). De grundläggande principerna står omnämnda i lagen. – i 1 kap. 9 § i LOU och i 1 kap.