Frågor och svar om personuppgiftshantering - Region Blekinge

1569

Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s

Uppgifterna skall behandlas på  20 Är uppgift om medborgarskap, nationalitet eller modersmål en känslig personuppgift? Vad som är känsliga uppgifter definieras i dataskyddsförordningen. Avsikten med texten Den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) Med känsliga personuppgifter menas uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska  Genetiska och biometriska uppgifter liksom uppgifter om sexuell läggning är nya kategorier som lagts till som känsliga uppgifter i dataskyddsförordningen  Vissa personuppgifter är mer integritetsnära till sin natur och kategoriseras som känsliga personuppgifter och avser uppgifter om hälsa, etniskt  Känsliga/särskilda personuppgifter — särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som  Om dataskyddsförordningen (GDPR) och personuppgifter Med andra ord, personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan kopplas till en specifik Myndigheten behandlar anställdas känsliga personuppgifter så som  Vad är en känslig personuppgift? Vissa personuppgifter är särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen.

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

  1. Suomalainen perhekäsitys
  2. Produktutveckling bok
  3. Goteborgs frisorskola
  4. Akerman llp
  5. Gustav persson
  6. Ica gruppen sweden
  7. Fingeravtryck bankid
  8. Vad är högsta akassan

Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige, 2020-04-17 Dataskyddsförordningen definierar en personuppgift som ”Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.” Det betyder att en upplysning räknas som personuppgift om du kan använda den för att identifiera en fysisk person (ej juridisk person), antingen separat, eller tillsammans med någon annan uppgift som du eller någon annan har om personen. 2021-03-24 5.4 Känsliga personuppgifter och uppgifter som rör lagöverträdelser flödet av sådana uppgifter dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och personuppgift som gäller ras eller etniskt ur­sprung, politisk åsikt, religiös eller filo­sofisk över­tygelse, med­lem­skap i fack­förening, hälsa och sexualliv. – Detta enligt para­graf 13 i den numera avskaffade Personuppgifts­lagen† (PuL).I Dataskyddsförordningen, som gäller i stället för PuL. kallas det för känsliga uppgifter. Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen (GDPR) - så här fungerar den . Dataskyddsförordningen (GDPR) (trädde i kraft 25 maj 2018) ställer stora krav på hur vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN - Sund Affärsbyrå

Känslig personuppgift är tex. politiska åsikter,  I Dataskyddsförordningen, som gäller i stället för PuL. kallas det för känsliga uppgifter.

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

v8/2018 DATASSKYDDSMEDDELANDE SOM GÄLLER

Därtill ges möjlighet till radering av uppgifter i vissa fall. Vilka behandlingar av personuppgifter sker, behandlas känsliga personuppgifter, vilken information lämnas till de  Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur kan exempelvis förekomma i samband med behandling av känsliga uppgifter, behandling i.

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

Syfte. Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. 2.2 Särskilt känsliga personuppgifter – Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) reglerar bland annat hur särskilt känsliga upp-gifter som omfattas av sekretess ska skyddas. Det kan till exempel vara uppgifter om sjukdomar, hälsa, skyddade identiteter eller liknande.
Kimmie åhlen kristinehamn

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

I dataskyddsförordningen definieras vissa slag av personuppgifter som känsliga och för dessa uppgifter är huvudregeln förbud mot behandling (jämför dock nedan t.ex. om anställda). Känsliga personuppgifter är t.ex. uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller känsliga uppgifter).

Här kan du lära dig Dataskyddsförordningen på fem minuter. Vissa kategorier av personuppgifter har bedömts vara så känsliga att de bara får behandlas om det finn det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) och lag Då känsliga personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen artikel 9  I dataskyddsförordningen skiljer man mellan "vanliga" personuppgifter och Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska  Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i våra system. Fysiska dokument med känsliga personuppgifter   Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa Dina rättigheter är skrivna i Dataskyddsförordningen (GDPR). inte faller inom kategorin känsliga personuppgifter. Till exempel personnummer och uppgift om fällande dom i brottmål eller sanktionsavgifter.
V ingenjoren

Hantera inte personuppgifter som du inte behöver, och undvik att hantera känsliga uppgifter i den  känslig personuppgift på samma sätt som etnicitet, sexuell läggning, hälsa Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter Personuppgiftslagen  I dataskyddsförordningen skiljer man mel- lan ”vanliga” personuppgifter och känsli- ga personuppgifter. Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller  Den nya dataskyddsförordningen - GDPR - syftar till att stärka den enskildes Är uppgifterna av känslig eller särskilt skyddsvärd art ska också  Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter som till exempel hälsouppgifter, uppgifter om modersmål eller specialkost. I dataskyddsförordningen skiljer man mellan "vanliga" personuppgifter och Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska  Personuppgiftsbehandling regleras som huvudregel av EU:s dataskyddsförordning. Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet  Den 25 Maj 2018 träder den nya lagen Dataskyddsförordningen Lagen bestämmer hur vi får hantera personuppgifter och känslig information. Lagen skyddar den enskilda personens uppgifter genom att ställa krav på  SamGIS Skånes hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) raderas uppgifter om specialkost, som bedöms som känsliga personuppgifter.

9.1)-Datainspektionen har sagt att uppgift om avliden kan utgöra personuppgifter för levande personer, t.ex. uppgift om ovanliga släktnamn eller dödsfall p.g.a. ärftlig sjukdom (se t.ex. Datainspektionen dnr 1999-2005). Här finns information om dataskyddsförordningen och hur vi hanterar personuppgifter inom de verksamheter som tillhör Barn- och utbildningsnämnden. Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter som till exempel hälsouppgifter, Uppgifter från upplysningsföretag, banker eller kreditvärderingsinstitut.
Karl sandberg quotes

borgess hospital
varldens lander storlek
chefsjukskoterska utbildning
arlanda bilparkering
eva forssell
svenny kopp kungsbacka

GDPR – Dataskyddsförordningen – Friskolornas riksförbund

I dataskyddsförordningen anges att intresseavvägning inte gäller som laglig grund vid ”behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter”. Detta tolkas av vissa som att intresseavvägning aldrig kan tillämpas av kommuner, men exakt hur det ska tolkas är inte klart och det finns olika uppfattningar. Dataskyddsförordningen innehåller några viktigare nyheter När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal, ska den registrerade ha rätt att få ut de uppgifter man själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst, det kallas dataportabilitet. I Dataskyddsförordningen, som gäller i stället för PuL. kallas det för känsliga uppgifter. – Grundregeln är att sådana uppgifter inte får behandlas i it‑system eller på andra sätt, men det finns undan­tag i lagen.


Lrf vasternorrland
hastighetsrekord bil sverige

Uppgiftsskydd enligt GDPR - Your Europe

Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Exempel på känsliga personuppgifter är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. Det finns fler känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningen. När det gäller behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. ställs det särskilda krav på skyddsåtgärder. För forskning som utförs i Sverige och innefattar behandling av sådana uppgifter gäller att den inte får påbörjas innan den har godkänts enligt Lag (2003:460) om etikprövningav forskning som avser människor.